ryby

Dehydratyzowana ryba - co prawda brak definicji dehydatyzacji w aktualnym glosariuszu procesów produkcji - rozporządzeń UE dot. przetwarzania składników karm, ale zakładamy, że jest to ryba po usunięciu z niej wody. Składnik o wysokiej koncentracji protein. Trudno określić jakość tak podanego składnika, gdyż został określony jedynie gatunek zwierzęcia (niekonkretnie) bez wskazania wszystkich części ciała użytych do produkcji. Przedstawianie w ten sposób tego typu składników reguluje rozporządzenie Komisji UE nr 68/2013 (katalog materiałów paszowych), według definicji składnik mógłby, ale nie musi składać się z mięsa.

Dehydratyzowane mięso białorybów - pochodzi z dorsza, rdzawca, soli i plamiaka. Składnik wysokiej jakości. Co prawda brak definicji dehydatyzacji w aktualnym glosariuszu procesów produkcji - rozporządzeń UE dot. przetwarzania składników karm ale zakładamy, że jest to mięso ryby po usunięciu z niej wody. Składnik o wysokiej koncentracji protein. Proteiny z ryb mają wysoką wartość biologiczną zarówno dla psów jak i kotów.

Dehydratyzowane mięso łososia - jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Dehydratyzowane mięso rdzawca - składnik wysokiej jakości. Co prawda brak definicji dehydatyzacji w aktualnym glosariuszu procesów produkcji - rozporządzeń UE dot. przetwarzania składników karm, ale zakładamy, że jest to ryba po usunięciu z niej wody. Może być składnikiem o wysokiej koncentracji protein. Proteiny z ryb mają wysoką wartość biologiczną zarówno dla psów jak i kotów.

Dehydratyzowane mięso śledzia - wysokiej jakości składnik. Mięso śledzia po usunięciu z niego wody. Składnik wysokoproteinowy (bogaty w aminokwasy egzogenne)o wysokiej wartości biologicznej, dostarczający kwasów tłuszczowych omega-3.

Hydrolizat z łososia - ryby są bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów. Wątpliwości może budzić brak podanej części ryby poddanej procesowi hydrolizy, np. mięso, szkielet

Hydrolizowane białka rybie - tak enigmatycznie opisany składnik może zawierać odpowiednio przetworzone produkty uboczne przetwórstwa ryb. Wg. rozp. KE 142/2011 hydrolizowane białko: „oznacza polipeptydy, peptydy i aminokwasy oraz ich mieszaniny, otrzymane w wyniku hydrolizy produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego” oraz hydrolizowane białko uzyskiwane jest przez zastosowanie temperatury lub ciśnienia, albo w drodze chemicznej, mikrobiologicznej lub enzymatycznej hydrolizy białka zwierzęcego. (…) Do produkcji hydrolizatu białkowego mogą być stosowane wyłącznie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego stanowiące materiał kategorii 3 lub produkty pochodne z takich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, inne niż materiały, o których mowa w art. 10 lit. m), n), o) i p) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. Nie jest podane jaka ryba oraz jej część została poddana hydrolizie np. mięso, szkielet, płetwy. Zwykle mięso przeznaczone jest na rynek spożywczy. Reszta stanowi materiał dodawany do karm.

Liofilizowane mięso morszczuka - suszone sublimacyjnie. Wysokiej jakości składnik, składnik wysokoproteinowy (bogaty w aminokwasy egzogenne), dostarczający kwasów tłuszczowych omega-3.

Liofilizowane mięso storni - suszone sublimacyjnie. Wysokiej jakości składnik, składnik wysokoproteinowy (bogaty w aminokwasy egzogenne), dostarczający kwasów tłuszczowych omega-3.

Liofilizowane mięso śledzia - suszone sublimacyjnie. Wysokiej jakości składnik, składnik wysokoproteinowy (bogaty w aminokwasy egzogenne), dostarczający kwasów tłuszczowych omega-3.

Łosoś - nie wiadomo, jaki procent mięsa łososia znajduje się w tak opisanym składniku. Trudno zatem określić jakość tak podanego składnika, gdyż został określony jedynie gatunek zwierzęcia bez wskazania wszystkich części ciała użytych do produkcji i procesu ich przygotowania (ości, łuski). Przedstawianie w ten sposób tego typu składników reguluje rozporządzenie Komisji UE nr 68/2013 (katalog materiałów paszowych), a to oznacza że składnik mógłby, ale nie musi składać się z mięsa. Mięso łososia jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Łosoś bez kości - nie wiadomo, jaki procent mięsa łososia znajduje się w tak opisanym składniku. Mięso łososia jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów. Zakładamy, że jest to dobrej jakości składnik.

Mączka rybna - z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i  suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb. Składnik wysokoproteinowy, bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3. Nie jest jednak podane z jakiego rodzaju ryby jest mączka oraz ewentualnie z jakich części ryb się składa -np. mięsa, ości, łusek.Zwykle mięso użyte jest w przemyśle spożywczym. Pozostałe części ryb służą do przygotowania mączek.

Mączka śledziowa - z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i  suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb. Składnik wysokoproteinowy, może być bogaty w kwasy tłuszczowe omega-3. Nie wiemy jednak jakie części śledzia weszły w skład mączki. Zwykle mięso użyte jest w przemyśle spożywczym. Pozostałe części ryb służą do przygotowania mączek.

Mączka z łososia - z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i  suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb. Nie jest podane z jakiej części łososia (ości, łuski, płetwy) jest mączka. Najczęściej mięso wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym, pozostałości są suszone i mielone.

Mączka z ryb oceanicznych - z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - "Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb." Nie jest podane z jakiej części ryby (ości, łuski, płetwy) jest mączka. Najczęściej mięso wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym, pozostałości są suszone i mielone. Mięso ryb jest bogatym źródłem protein zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasy tłuszczowe omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementy.

Mączka z ryby oceanicznej - z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i  suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb. Nie jest podane z jakiej części ryby (ości, łuski, płetwy) jest mączka. Najczęściej mięso wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym, pozostałości są suszone i mielone. Mięso ryb jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Mięso z łososia - jest bogatym źródłem protein zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasy tłuszczowe omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementy.

Mięso z ryb - składnik wysokiej jakości. Mięso po obróbce termicznej straci 80% wody i składnik może być cofnięty o jedno lub więcej miejsc na liście składników ale i tak jest to bardzo zdrowe źródło pełnowartościowych protein o wysokiej wartości biologicznej. Niestety nie wiemy, z jakich ryb pochodzi mięso.

Odwodnione białko rybie - zakładamy, że jest to białko z ryby po usunięciu z niej wody. Składnik o wysokiej koncentracji protein. Trudno określić jakość tak podanego składnika, gdyż został określony jedynie gatunek zwierzęcia (niekonkretnie) bez wskazania wszystkich części ciała użytych do produkcji. Przedstawianie w ten sposób tego typu składników reguluje rozporządzenie Komisji UE nr 68/2013 (katalog materiałów paszowych), według definicji składnik mógłby, ale nie musi składać się z mięsa. Może natomiast składać się z każdej części ryby (szkieltu, płetw, ości).

Olej łososiowy - wyjątkowo bogate źródło zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA. Posiada dużą wartość energetyczną w stosunku do innych olei.

Olej rybny - nie jest zaznaczone z jakich ryb jest olej, ale zakładamy że składnik i tak jest bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3. DHA i EPA

Olej z łososia - jest wyjątkowo bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA. Posiada dużą wartość energetyczną w stosunku do innych olei.

Olej z łososia kanadyjskiego - wyjątkowo bogate źródło zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA. Posiada dużą wartość energetyczną w stosunku do innych olei.

Olej z łososia kanadyjskiego (stabilizowany mieszanką tokoferoli, jako źródłem witaminy E, oraz kwasem cytrynowym) - jest wyjątkowo bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA. Posiada dużą wartość energetyczną w stosunku do innych olei.

Olej z ryb - nie jest zaznaczone z jakich ryb jest olej, ale zakładamy że składnik i tak jest bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3. DHA i EPA

Olej z wątroby dorsza - jest wyjątkowo bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA. Posiada dużą wartość energetyczną w stosunku do innych olei.

Olej ze śledzia - bogaty w miedz, mikroelement niezbędny w procesie produkcji erytrocytów. Źródło zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA.

Ryba - niedodefiniowany składnik, nie wiadomo, o jaki gatunek ryby chodzi ani o jakie części ich ciał. Z definicji Dziennika Ustaw Nr 103 poz. 596 z dnia 5 maja 2011 ryby i produkty rybne — ryby lub ich części, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia. W tak opsianym składniku mogą znaleźć się inne części ryby niż mięso np: płetwy, łby, ości, ogony, łuski.

Ryby i produkty rybne - tak enigmatycznie opisany składnik może zawierać odpowiednio przetworzone produkty uboczne przetwórstwa ryb. Z definicji Dziennika Ustaw Nr 103 poz. 596 z dnia 5 maja 2011 r.: ryby i produkty rybne — ryby lub ich części, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia. Nie wiemy jakich części ryb użyto w tak opisanym składniku - np. mogą to być również ości, płetwy, łuski, łby - po oddzieleniu wartociowego mięsa, które zwykle zostaje wykorzystane w przemyśle spożywczym.

Ryby i produkty rybne przemysłu rybnego - enigmatycznie opisany składnik. Prawdopodobnie znikoma ilość mięsa ustępuje przeważającej ilości składników przetwarzania żywności pochodzenia rybnego - po odddzieleniu wartościowego mięsa. Z definicji Dziennika Ustaw Nr 103 poz. 596 z dnia 5 maja 2011 r.: ryby i produkty rybne — ryby lub ich części, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia. Nie wiemy jakich części ryb (produktów ubocznych) użyto w tak opisanym składniku - np. mogą to być ości, łuski, płetwy, łby - po oddzieleniu wartociowego mięsa, które zwykle zostaje wykorzystane w przemyśle spożywczym.

Ryby i produkty uboczne z ryb - enigmatycznie opisany składnik. Prawdopodobnie znikoma ilość mięsa ustępuje przeważającej ilości składników przetwarzania żywności pochodzenia rybnego - po odddzieleniu wartościowego mięsa. Z definicji Dziennika Ustaw Nr 103 poz. 596 z dnia 5 maja 2011 r.: ryby i produkty rybne — ryby lub ich części, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia. Nie wiemy jakich części ryb (produktów ubocznych) użyto w tak opisanym składniku - np. mogą to być ości, łuski, płetwy, łby - po oddzieleniu wartociowego mięsa, które zwykle zostaje wykorzystane w przemyśle spożywczym.

Ryby i produkty z ryb - enigmatycznie opisany składnik. Prawdopodobnie znikoma ilość mięsa ustępuje przeważającej ilości składników przetwarzania żywności pochodzenia rybnego - po odddzieleniu wartościowego mięsa. Z definicji Dziennika Ustaw Nr 103 poz. 596 z dnia 5 maja 2011 r.: ryby i produkty rybne — ryby lub ich części, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia. Nie wiemy jakich części ryb (produktów ubocznych) użyto w tak opisanym składniku - np. mogą to być ości, łuski, płetwy, łby - po oddzieleniu wartociowego mięsa, które zwykle zostaje wykorzystane w przemyśle spożywczym.

Ryby i składniki pochodzące z ryb - enigmatycznie opisany składnik. Prawdopodobnie znikoma ilość mięsa ustępuje przeważającej ilości składników przetwarzania żywności pochodzenia rybnego - po odddzieleniu wartościowego mięsa. Z definicji Dziennika Ustaw Nr 103 poz. 596 z dnia 5 maja 2011 r.: ryby i produkty rybne — ryby lub ich części, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia. Nie wiemy jakich części ryb (produktów ubocznych) użyto w tak opisanym składniku - np. mogą to być ości, łuski, płetwy, łby - po oddzieleniu wartociowego mięsa, które zwykle zostaje wykorzystane w przemyśle spożywczym.

Ryby oceaniczne - Nie jest podane z jakiej części ryby (ości, łuski, płetwy). Mięso ryb jest bogatym źródłem protein zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Ryby oraz produkty rybne - enigmatycznie opisany składnik. Prawdopodobnie znikoma ilość mięsa ustępuje przeważającej ilości składników przetwarzania żywności pochodzenia rybnego - po odddzieleniu wartościowego mięsa. Z definicji Dziennika Ustaw Nr 103 poz. 596 z dnia 5 maja 2011 r.: ryby i produkty rybne — ryby lub ich części, świeże lub konserwowane przez poddanie ich działaniu odpowiednich procesów, oraz produkty uzyskane w wyniku ich przetworzenia. Nie wiemy jakich części ryb (produktów ubocznych) użyto w tak opisanym składniku - np. mogą to być ości, łuski, płetwy - po oddzieleniu wartociowego mięsa, które zwykle zostaje wykorzystane w przemyśle spożywczym.

Sproszkowane ryby - w glosariuszu UE procesów poddawania przetwarzania składników karm brak definicji procesu, którego efektem są sproszkowane ryby. Zakładamy, że jest to suszenie i mielenie. W efekcie powstaje mączka z ryb. Z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb. Nie jest podane z jakiej części ryby (ości, łuski, płetwy) jest mączka. Najczęściej mięso wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym, pozostałości są suszone i mielone. Mięso ryb jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Sproszkowane ryby ocenaniczne - w glosariuszu UE procesów poddawania przetwarzania składników karm brak definicji procesu, którego efektem są sproszkowane ryby. Zakładamy, że jest to suszenie i mielenie. W efekcie powstaje mączka z ryb. Z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i  suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb. Nie jest podane z jakiej części ryby (ości, łuski, płetwy) jest mączka. Najczęściej mięso wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym, pozostałości są suszone i mielone. Mięso ryb jest bogatym źródłem protein zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Suszona arktyczna ryba - nie jest podany rodzaj ryby. Zakładamy, że skutkiem suszenia będzie mączka. Z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb. Nie jest podane z jakiej części ryby (ości, łuski, płetwy) jest ten składnik. Najczęściej mięso wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym, pozostałości są suszone i mielone. Mięso ryb jest bogatym źródłem protein zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Suszona ryba morska - nie jest podany rodzaj ryby. Zakładamy, że skutkiem suszenia będzie mączka. Z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i  suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb. Nie jest podane z jakiej części ryby (ości, łuski, płetwy) jest ten składnik. Najczęściej mięso wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym, pozostałości są suszone i mielone. Mięso ryb jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Suszonego łososia - zakładamy, że skutkiem suszenia będzie mączka. Z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb. Nie jest podane z jakiej części ryby (ości, łuski, płetwy) jest ten składnik. Najczęściej mięso wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym, pozostałości są suszone i mielone. Mięso łososia jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Suszony łosoś - nie wiadomo, jaki procent mięsa łososia znajduje się w tak opisanym składniku. Zakładamy, że skutkiem suszenia będzie mączka. Z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb. Nie jest podane z jakiej części ryby (ości, łuski, płetwy) jest ten składnik. Najczęściej mięso wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym, pozostałości są suszone i mielone. Mięso łososia jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Suszony śledź - nie wiadomo, jaki procent mięsa śledzia znajduje się w tak opisanym składniku. Zakładamy, że skutkiem suszenia będzie mączka. Z definicji glosariusza składników UE mączki rybne - Produkt uzyskiwany przez ogrzewanie, wyciskanie i suszenie całych ryb lub ich części, do którego przed suszeniem mogły zostać ponownie dodane rozpuszczalne frakcje ryb. Nie jest podane z jakiej części ryby (ości, łuski, płetwy) jest ten składnik. Najczęściej mięso wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym, pozostałości są suszone i mielone. Mięso śledzia jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Świeże białoryby - dotyczy dorsza, rdzawca, soli i plamiaka. Składnik wysokiej jakości. Proteiny z ryb mają wysoką wartość biologiczną zarówno dla psów jak i kotów, dostarczają pełnowartościowych białek i kwasów tłuszczowych omega-3. Zastanawia jedynie opis składnika, ale zakładamy, że świeże oznacza z udziałem mięsa.

Świeże mięso białorybów - wysokiej jakości składnik. Mięso po obróbce termicznej straci 80% wody i składnik może być cofnięty o jedno lub więcej miejsc na liście składników ale i tak jest to bardzo zdrowe źródło pełnowartościowych protein o wysokiej wartości biologicznej. Producent nie stosuje mrożonych ryb, ze względu na brak w składzie bardzo niebezpiecznego dla zdrowia psów i kotów środka konsekrującego – etoxyquin.

Świeże mięso łososia - jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Świeże mięso morszczuka północnopacyficznego - wysokiej jakości składnik, składnik wysokoproteinowy (bogaty w aminokwasy egzogenne), dostarczający kwasów tłuszczowych omega-3.

Świeże mięso sandacza - wysokiej jakości składnik. Mięso po obróbce termicznej straci 80% wody i składnik może być cofnięty o jedno lub więcej miejsc na liście składników ale i tak jest to bardzo zdrowe źródło pełnowartościowych protein o wysokiej wartości biologicznej. Producent nie stosuje mrożonych ryb, ze względu na brak w składzie bardzo niebezpiecznego dla zdrowia psów i kotów środka konsekrującego – etoxyquin.

Świeże mięso storni - wysokiej jakości składnik. Mięso po obróbce termicznej straci 80% wody i składnik może być cofnięty o jedno lub więcej miejsc na liście składników ale i tak jest to bardzo zdrowe źródło pełnowartościowych protein o wysokiej wartości biologicznej. Producent nie stosuje mrożonych ryb, ze względu na brak w składzie bardzo niebezpiecznego dla zdrowia psów i kotów środka konserwującego – etoxyquin.

Świeże mięso szczupaka - wysokiej jakości składnik. Mięso po obróbce termicznej straci 80% wody i składnik może być cofnięty o jedno lub więcej miejsc na liście składników ale i tak jest to bardzo zdrowe źródło pełnowartościowych protein o wysokiej wartości biologicznej. Producent nie stosuje mrożonych ryb, ze względu na brak w składzie bardzo niebezpiecznego dla zdrowia psów i kotów środka konsekrującego – etoxyquin.

Świeże mięso śledzia - wysokiej jakości składnik, składnik wysokoproteinowy (bogaty w aminokwasy egzogenne), dostarczający zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3.

Świeży łosoś bez ości - nie wiadomo, jaki procent mięsa łososia znajduje się w tak opisanym składniku. Mięso łososia jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów. W obróbce termicznej mięso straci 80% masy a składnik będzie stanowił mniejszą cześć produktu finalnego.

Tłuszcz rybi - inaczej olej rybny. Nie jest zaznaczone z jakich ryb jest olej, ale zakładamy że składnik i tak jest bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA.

Tłuszcz rybi (konserwowany witaminą C i E) - jest wyjątkowo bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA. Posiada dużą wartość energetyczną w stosunku do innych olei.

Tran - jest wyjątkowo bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA. Posiada dużą wartość energetyczną w stosunku do innych olei.

Tran rybi - jest wyjątkowo bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA. Posiada dużą wartość energetyczną w stosunku do innych olei.

Tran z łososia - jest wyjątkowo bogatym źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych Omega-3 DHA i EPA. Posiada dużą wartość energetyczną w stosunku do innych olei.

Tuńczyk - nie wiadomo, jaki procent mięsa znajduje się w tak opisanym składniku, również nie jest podane z jakiej części ryby (ości, łuski, płetwy,mięso) jest ten składnik. Najczęściej mięso wykorzystywane jest w przemyśle spożywczym, pozostałości są suszone i mielone. Mięso ryb jest bogatym źródłem protein zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów. Mięso tuńczyka jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasów tłuszczowych omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementów.

Wędzony łosoś - nie wiadomo, jaki procent mięsa łososia znajduje się w tak opisanym składniku. Podany został gatunek i proces ale nie części ryby, które stanowią częśc składu karmy. W tak opisanym składniku może znależć się wszystko z łososia, poza mięsem. Mięso łososia jest bogatym źródłem protei zawierających wszystkie aminokwasy egzogenne, kwasy tłuszczowe omega-3 i szerokiej gamy makro- i mikroelementy. Przedstawianie w ten sposób tego typu składników reguluje rozporządzenie Komisji UE nr 68/2013 (katalog materiałów paszowych).

Wyciąg z mięczaków - źródło białka. Nie jest podane z jakich mięczaków pochodzi produkt. Np. z ciała ostryg i kałamarnic można otrzymać pewne substancje działające antybakteryjnie i antywirusowo.

Wysuszone białko rybne - nie jest podane, z jakiego rodzaju ryb ani z jakich części ciał ryb pochodzi ten składnik. Dostarcza on dużej ilości protein, jednak nie wiadomo, jaki ich procent stanowią proteiny pochodzące z mięsa ryby.

Zielone małże - bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 oraz glukozaminę są wartościowym składnikiem, szczególnie w profilaktyce chorób stawów.