JOSERA ECONOMY

JOSERA ECONOMY

0 gwiazdek

Ocena: 0/5

Data publikacji: 01.08.2014

Facebook

SKŁAD:

mięso i produkty uboczne przemysłu mięsnego, produkty uboczne pochodzenia roślinnego, oleje roślinne, tłuszcze, substancje mineralne, antyoksydant (BHT).

Gwarantowana analiza:

Białko 22%; Tłuszcz 8%; Włókno 3%; Popiół 8,5%;

SZACOWANE WSKAŹNIKI SUCHEJ MASY:

RECENZJA SKŁADU:

Mięso i produkty uboczne przemysłu mięsnego - enigmatycznie opisany składnik - albo mówimy o produktach mięsnych albo o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego - jakość ich jest zupełnie inna. Tutaj sprytnie producent używa zwrotu "przemysłu mięsnego", ale tak zdefiniowanego składnika nie znajdziemy w przepisach ani rozporządzeniach. Produktami ubocznymi przemysłu miesnego są produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego stanowiące materiał kategorii 3 lub produkty pochodne z takich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, inne niż materiały, o których mowa w art. 10 lit. m), n), o) i p) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, z których karma może się składać, a w którym znajdziemy m.in. czym mogą być w/w przetworzone produkty: tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi (czyli mięso), również odrzucone jako nie nadające się do spożycia przez ludzi (ale nie wykazujące objawów choroby), łby drobiu, skóry, rogi, stopy, kości, szczecina świńska, pióra, krew, osad z centryfug lub separatorów otrzymywany w procesie przetwarzania mleka, wełna, włosy, ścinki z kopyt .

Produkty uboczne pochodzenia roślinnego - bardzo enigmatycznie opisany składnik. Może zawierać mało wartościowe produkty pochodzące z procesu przetwarzania zbóż lub owoców - po oddzieleniu już ich wartoścowych częsci. Producent może wybrać sposób opisu składników wynikający z rozporządzeń UE lub Ministerstwa Rolnictwa. Podobnie opisany składnik definiuje krajowy - Dziennik Ustaw Nr 103 poz. 596 z dnia 5 maja 2011 r. i oznacza: produkty uzyskane w wyniku przetworzenia produktów roślinnych, w szczególności zbóż, warzyw, roślin strączkowych i nasion roślin oleistych.Zalecamy sceptyczną ostrożność przy tak opisanych składnikach na etykiecie.

Olej roślinny - oleje roślinne są pozyskiwane z różnych części roślin, np. nasion, owoców, pestek itp, a także z kiełków roślinnych. Tanie oleje roślinne jako podstawowe żródło tłuszczu, w dużych ilościach mogą być przyczyną alergii skórnych.

Tłuszcze - enigmatycznie opisany składnik. Źródło tłuszczu niewiadomego pochodzenia, prawdopodobnie w dużej mierze pochodzenia roślinnego.W olejach roślinnych brak lipidów egzogennych dla psa czy kota. Na tak opisany składnik zalecamy zwrócić szczególnie krytyczną uwagę. Substancje mineralne - składnik niedodefiniowany, obejmuje dowolne makro- i mikroelementy. Antyoksydant (BHT) - butylowany hydroksytoluen - E321, przeciwutleniacz tolerowany w Unii Europejskiej, może być szkodliwy dla zdrowia psa i kota. Badania na zwierzętach dowiodły jego rakotwórczość. W niektórych krajach zabroniony w produktach dla dzieci.

Protected by Copyscape Duplicate Content Detector

PODSUMOWANIE:

Karma otrzymuje zero gwiazdek, ze względu na lakonicznie przedstawiony przez producenta skład, który nie może zostać poddany analizie. Każdy składnik karmy jest przedstawiony bardzo ogólnie i pod każdym z nich może kryć się bardzo dużo produktów. Dodatkowo ocena karmy jest utrudniona przez brak informacji w karcie produktu nt. zawartości aminokwasów egzogennych wchodzących w skład białka, zawartości kwasów tłuszczowych, makro- i mikroelementów oraz witamin. Podano jedynie zawartość i wzajemne relacje wapnia i fosforu, które mieszczą się w normach FEDIAF. Analizując jedynie dane pozyskane z wyliczenia suchej masy karmy można stwierdzić , że białko zawarte jest w ilości (ok. 24%) – powyżej minimum zalecanego przez FEDIAF , niemniej nie wiemy, jaki wkład w tę masę protein wnosi mięso. Tłuszcze mieszczą się w normie, ale nie znamy ich pochodzenia (najprawdopodobniej w dużej mierze tańsze - roślinne) ani jakości (brak danych nt. kwasów tłuszczowych omega-6 i omega-3). Sucha masa karmy w dużej ilości składa się z węglowodanów (prawie 54%), co nie odzwierciedla naturalnej diety psa. Włókno zawarte jest w górnej granicy normy, jednak również nie można ocenić, jaki rodzaj włókna tworzy ok. 3% suchej masy karmy. Dużym minusem jest obecność w karmie syntetycznego konserwantu - butylowanego hydroksytoluenu (BHT)- antyoksydanta toksycznego dla nerek, wywołującego u ludzi wysypki, pokrzywkę w rzadszych przypadkach duszność (środek konserwujący np. zakazany w produktach dla dzieci) – u niektórych zwierząt po stosowaniu BHT stwierdzono wzrost guzów u przedżołądków. W dużych stężeniach BHT ma działanie kancerogenne.

UWAGA

Recenzja służy jedynie przekazaniu informacji na temat produktu celem zwiększenia świadomego wyboru karmy dla domowego pupila. Zakup produktu recenzowanego na karmy.pl jest indywidualną decyzja każdego właściciela i powinien zależeć od preferencji żywieniowych czworonoga. Informujemy również, iż recenzja tego produktu jest oceną subiektywną i pomimo naszych starań może zawierać informacje nieadekwatne. Skład karmy może nie być aktualny ze względu na zmiany, jakie dokonuje producent, wywołane m.in. podażą i popytem półproduktów. Jeżeli masz uwagę dot. któregoś z tych aspektów, prosimy o informację poprzez formularz kontaktowy.